Login

   

     Kontakt   Impressum  Datenschutz  

Header-ZpfotenIIIIIII

   
   
   
   
   
   

! So können Sie helfen !

Herzpfote

 

! Familie gesucht !

Ermis Tierschutz Zypern Hund prof

Ermis sucht seine Familie

!!! Flugpaten gesucht !!!

Flight SponsorshipII

Pflegestellen gesucht 

PS Gesucht

Auf einen Flugtermin warten:

Maisie, Milo2Aleen, Aretha, Alva, FillipaAdo, Afra, AndorStorm, Tilly2, EfimeTeddy3, Eslei, Nia, Laurie, Teja, Lexi2

Flugtermin: Ausreisen dürfen: Flughafen:

14.12.2021

18:45 Uhr

Bageera(PS) Lisbeth(PS) Cash2(PS) Chloe(V)

DSCF0271       Lisbeth 1      DSCF0034      Chloe 5

Dakota(V) Denzel(V)  Elfi(V)      Lieke(V)  Rozalie(V)

DSCF0188    DSCF0216    DSCF0019    DSCF0165    DSCF0063

Osvald(V) Mayo(V)      Konor(V)   Riggs(V)

DSCF0038    DSCF0093    DSCF0156    DSCF0142

Geschäftsfliegerzentrum
Hamburg

02.12.2021

22:35 Uhr

Kenneth(V) Keylan(PS)

Kenneth09.10 6   DSCF0287

Airport Hamburg

29.11.2021

19:55 Uhr

Baltis(PS) Nils(PS)

DSCF0010   DSCF0291

Airport München

21.11.2021

12:35 Uhr

Ulf(V)

Ulf 6

Airport Frankfurt

19.11.2021

15:45 Uhr

Ulla(V) Gerti(V) Chase(PS) Zank(PS)

Ulla 5  Gerti 7  Chase 4  Zank 3

Geschäftsfliegerzentrum
Hamburg

15.11.2021

19:20 Uhr 

Zygi(V)   Zaika(PS)

Zygi 6   Zaika 9

Airport Frankfurt

14.11.2021

22:40 Uhr

Lilija(V)     Liberty(V)

DSCF0169   DSCF0157

Airport Hannover

07.11.2021

11:05 Uhr

Eric2(V)   Esme(V)    Jacen(PS) Juma(PS)    Laila(PS)

Eric 1  Esme 3  DSCF0022  DSCF0062  DSCF0326

Airport Hamburg

24.10.2021

22:55 Uhr

Dano(V)  Jelena(V)

Dano 7   DSCF0096

Airport Düsseldorf

24.10.2021

13:50 Uhr

Axel2(V)    Karan(V)

Axel 7   Karan 1

Airport Hannover

21.10.2021

22:55 Uhr

 

Jenna(V) Javi(V)

DSCF0033   DSCF0144

Airport Düsseldorf

15.10.2021

16:45 Uhr

Travis(PS) Torvi(PS) Keira(PS) Kiki2(V)  Buffy(V)

DSCF0116   DSCF0146   DSCF0081   Kiki 11   Buffy 4  

Baldie(V) Bellamy(V) Belana(PS)   Boti(V)    Braden(V)

Baldie 4   Bellamy 5   Belana 4   Boti 5   Braden 4

Avery(PS)

Avery 1

Geschäftsfliegerzentrum
Hamburg

10.10.2021

22:55 Uhr

Boika(V)   Barton(V)

Boika 1  Barton 5

Airport Düsseldorf

10.10.2021

20:15 Uhr

Alia3(V)   

Alia 5  

Airport Frankfurt

10.10.2021

18:30 Uhr

Keri(V)      Daisy5(PS)

DSCF0092  Daisy 1

Airport München

26.09.2021

22:55 Uhr

Irma(V)     Zane(V)

DSCF0245   Zane 5

Airport Düsseldorf

24.09.2021

16:45 Uhr

Hico(V)   Ilko(V)   Snoopy2(V) Alvin2(V)

Hico 4   Ilko 7  DSCF0234   DSCF0176

Geschäftsfliegerzentrum
Hamburg

18.09.2021

20:15 Uhr

Kalf(V)

DSCF0053

Airport Frankfurt

18.09.2021

05:30 Uhr

Paris2(V) Bonnie2(V) Pluto2(V)

Paris 04   Bonnie 8   Pluto 1

Airport Lüttich

13.09.2021

20:05 Uhr

Björn(V)  Mariska(V)     Miron(V)

DSCF0265   DSCF0428   DSCF0391

Airport Frankfurt

11.09.2021

11:45 Uhr

Mato(V)     Sam2(PS)  Sky2(PS) Hanno(PS) Neo(PS)

Mato 9   DSCF0189   DSCF0275   Hanno 1  Tierschutz Schwarz Welpe 05

Miro(V)          Moritz2(V)    Mischa2(V)   Maylo(V)

DSCF0473   DSCF0455   DSCF0383   DSCF0505

Geschäftsfliegerzentrum
Hamburg

05.09.2021

18:30 Uhr

Jonas3(V)

Kokoni tierheim Zypern 28

Airport München

02.09.2021

14:45 Uhr

Tatiana(V) Isabelle(V) Kobey(V) Misty2(V) Riker(V)

DSCF0074   DSCF0163   DSCF0522   Misty 1   Riker 1

Geschäftsfliegerzentrum
Hamburg

30.08.2021

20:05 Uhr

Mano(R)

Mano 1

Airport Frankfurt

29.08.2021

22:50 Uhr

Chester3(V) Socks2(V)

DSCF0132   Welpe tierheim Zypern 72

Airport Düsseldorf

16.08.2021

16:45 Uhr

Ole3(PS)  Atze(V)  Eldo(V) Käthe(V) Gordie(V)

Ole 7  DSCF0160  Eldo26.06. 2  Kaehte 7  Gordie 6

Tikhon(PS) Raja2(PS)

Tikhon 8  Raja 8

Geschäftsfliegerzentrum
Hamburg

15.08.2021

22:50 Uhr

Bogey(V)   Sweeny(PS)

Bogey 1  Sweeny 3

Airport Düsseldorf

08.08.2021

22:40 Uhr

Wendy2(V)  Giolanda(V)

DSCF0199  Giolanda 12

Airport Frankfurt

31.07.2021

12:45 Uhr

Franz(V)  Callie(V)   Diego2(V) Caissy(V) Bentley(V)

Franz 04   Callie 07   Diego 4   DSCF0065  DSCF0045

Geschäftsfliegerzentrum
Hamburg

23.07.2021

12:15 Uhr

Adam(V)  Pina2(V) Philly(V)  Pia2(V)   Paddo(V) 

Adam 6  Pina29.05 1  Philly29.05 4  Pia29.05 5  Paddo29.05 6

Paula2(V) Paige2(V) Ivan(V) Inge(V)   Michael(V)

Paula29.05 5  Page29.05 5  DSCF0078  DSCF0122  DSCF0216

Jay(V) Juno(V) Speedy3(V)

Jay 04  Juno 04  DSCF0122

Geschäftsfliegerzentrum
Hamburg

22.07.2021

04:10 Uhr

Crystal(V)    Zacho(V)   Pressy(V) Jolene(V)

Crystal 02  Zacho 9  Pressy 1  Jolene 9

Alena(V) Amira2(V) John(V) Kenda(V)

Alena 11  Amira26.06 6  DSCF0242  Kenda 5

Airport Lüttich

18.07.2021

22:55 Uhr

Agapi(V)    Wiggo(V)

DSCF0031  Wiggo27.02 5

Airport Düsseldorf

12.07.2021

00:15 Uhr

Bodie2(V)  Austin2(V)

Bodie 9  Austin 8

Airport Brüssel

11.07.2021

13:50 Uhr

Jera(V)

Jera 7

Airport Hannover

29.06.2021

18:30 Uhr

Rosi3(V) Alodie2(PS)

DSCF0155  DSCF0168

Airport München

29.06.2021

10:25 Uhr

Sandra2(V)

Sandra 6

Airport Brüssel

25.06.2021

16:45 Uhr

Fiete(V)   Oscar3(V)  Maxima(PS) Jasper3(V) 

Fiete 5  Oscar 8  Maxima 01  Jasper 4  

Hank2(V)  Rudy(V)   Peach3(V) Gustav3(V)

DSCF0376  Rudy 6  DSCF0102  Gustav 03

Geschäftsfliegerzentrum
Hamburg

17.06.2021

23:30 Uhr

Anny(V)   Irida(V)  Rusty3(V) Angelo(V)

Anny 1  Irida 8  Rusty 1  Angelo 8

Airport Lüttich

13.06.2021

20:15 Uhr

Odin4(V) Gwen2(V) Glen3(V)

Odin 9  Gwen 6  Glen 1

Airport Frankfurt

10.06.2021

17:45 Uhr

Denver2(V) Artie(V) Calice(V) Kyson(V) Trent(V)

Denver 1  Artie 11  Calice 9  DSCF0088  Trent 1

Naomi2(PS) Nasia(PS)

Naomi 10  Nasia 07

Geschäftsfliegerzentrum
Hamburg

09.06.2021

18:30 Uhr

Kalani(V)

DSCF0005

Airport München

02.06.2021

16:45 Uhr

Collin(V) Lucky5(R) Atlas(V)  Aris3(V)  Anton2(V)

Collin 10  Lucky 4  DSCF0047  Aris 04  Anton 7  

Tira(PS)

Tira 5

Geschäftsfliegerzentrum
Hamburg

21.05.2021

10:25 Uhr

Mickey(V) Donald3(V) Jinx(V)   Anita(V)

Mickey 1    Donald 1    Jinx 08    Anita 04

Airport Brüssel

16.05.2021

16:45 Uhr

Cooper3(V) Olina(V) Lori(V)    Liron(V)     Foxy3(V)

Cooper 4  a Olina05.03 9  Lori 5  Liron 7  Foxy 6

Darcy(V) Ringo(PS)

Darcy 1  Ringo 1

Geschäftsfliegerzentrum
Hamburg

10.05.2021

20:15 Uhr

Sugar2(V) Ben2(PS)

Sugar 8  Ben 07

Airport Frankfurt

30.04.2021

20:15 Uhr

Sienna(V) Sebastian(PS)

Sienna 1   Sebastian 4

Airport Frankfurt

25.04.2021

11:45 Uhr

Bo(V)    Kenzo(PS) Maura(V)   Melli(V)  Mufasa(V)

Bo 10  DSCF0048  Maura 6  Melli 5  Mufasa 8

Lorena(V) Taras(PS) Jaden(V)     Yippy(PS)

Lorena 6  Taras 1  jaden 07  Yippi 01

Geschäftsfliegerzentrum
Hamburg

16.04.2021

16:45 Uhr

Naboo(V) Giusy(V) Benedict(V) Otis(V)     Dinos(V)

Naboo 8  Giusy 1  Benedict 1  Otis 1  Dinos 4

Rasko(V) Usko(V)  Diesel(PS)

Rasko 5  Usko 4  Diesel 8

Geschäftsfliegerzentrum
Hamburg

01.04.2021

11:45 Uhr

Larnia(V) Jessica(V) Twinkie(V) Toto(V)   Taffi(V)

Larnia25.07 1  Jessica 4  Twinkie23.01 5  Toto23.01 1  Taffi23.01 8

Thaisa(V) Nupsi(V) Norton(V) Nippa(V)   Nassos(V)

Thaisa 6  Nupsi02.02 7  Norton 2  Nippa 12  Nassos23.01 9

Neela(V)  Cupido(V)  Cordo(V)   Cadan(V) Buddy5(V)

Neela23.01 1  Cupido23.01 8  Cordo23.01 4  Cadan23.01 3  Buddy 03

Geschäftsfliegerzentrum
Hamburg

31.03.2021

20:15 Uhr

Trina2(V)  Sangria(V) Jimmy3(V)

Trina23.01 5   Sangria 01   Jimmy 7

Airport Frankfurt

19.03.2021

11:45 Uhr

Rocco2(V) Yuki(V) Yeako(V) Matilda(V) Essie(PS)

Pointer Rüde Zypern 01 Yuki23.01 8 Yeako 10 Matilda 5 Essie 03

Siglinde(V) Sonea(V) Nessi(V) Nougat(V) Andra(V)

Siglinde 1 Sonea 1 Nessie23.01 10 Nougat23.01 8 Andra 6

Arya(V) Alan(V) Alicia(V) Amal(V) Amaro(V)

Arya 1 Alan 1 Alicia 5 Amal 1 Amaro 6

Geschäftsfliegerzentrum
Hamburg

24.02.2021

16:45 Uhr

Nathaniel(V) Felicity(V) Daisy4(V) Litsa(V)

Nathaniel 2 Felicity 9 Daisy 10 Litsa 8

Roman(V) Sidho(V) Nick(V) Lillyana(V)

PointerX Rüde Zypern 07 Rüde Tierschutz Zypern 02 Nick 1 Lillyana 3

Bops(V) Letty(PS) Jacob3(PS)

DSCF4998 Letty 1 DSCF6320

Geschäftsfliegerzentrum
Hamburg

05.02.2021

03:00 Uhr

Shona3(R) Johnny2(V) Felix2(V)

Shona 4 Johnny 9 Felix 8

Airport Lüttich

29.01.2021

17:45 Uhr

Speedy2(V) Salena(V) Zadie(V) Zenzie(V) Zizi(V)

Speedy 13 Salena 10 Zadie 1 Zenzie 6 Zizi 6

Sheri(PS) Nila(V) Perry2(V) Kaylee(V)

Sheri 1 Nila 5 Perry 1 Kaylee 7

Geschäftsfliegerzentrum
Hamburg

18.01.2021

21:45 Uhr

Suki(V) Eco(V) Neriah(V/UK) Muck(R)

Suki 8 Eco 5 Neriah 11 Muck0

Santai(V) Faisty(V) Malina(V) Badger(V)

Santai 5 Faisty 3 Malina 5 Badger 1

Blue2(V) Aric(V) Alodie(V)

Blue 9 Aric 1 Alodie 7

Airport Lüttich

 

Hier finden Sie unsere Flüge aus den Jahren 2014–2017, 2018, 2019 und 2020.

   

Spenden

Sie können uns mit Sachspenden oder auch finanziell unterstützen.

Weitere Informationen finden Sie hier.

Oder direkt über PayPal spenden:

Amazon Smile klein

Ihr Einkauf,
unsere Spende!

Sie können uns auch direkt mit Sachspenden aus unserer
Amazon-Wunschliste
unterstützen.

Notfellchen Topf

Aktuell befinden sich
1.130,00 Euro
im Notfellchen Topf
nutricanis logo getreidefrei
Sie bestellen Futter -
Wir erhalten eine Spende!

    FacebookLogo

© Zypernpfoten in Not e.V.